Zásady a souhlas se zpracováním osobních údajů v souvislosti se zasíláním obchodních sdělení

Kupující bere na vědomí, že podrobnosti elektronického kontaktu, e-mailovou adresu a telefonní číslo lze ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, využít za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se vlastních produktů či služeb obchodní společnosti KANZELSBERGER a.s., se sídlem Kodaňská 46, 101 00 Praha 10, IČ: 25693654 („společnost“). Podrobnosti elektronického kontaktu lze dle předchozí věty využít pro zasílání obchodních sdělení, pokud kupující původně toto využití neodmítl.

Souhlas se zasíláním obchodních sdělení (SMS a email)

Vyznačením příslušného zaškrtávacího pole v rozhraní webové stránky na internetové adrese https://www.dumknihy.cz/ uděluje kupující souhlas se i) zpracováním osobních údajů pro účely realizace personalizovaných marketingových nabídek a ii) zasíláním obchodních sdělení společností.

Společnost je oprávněná zpracovávat osobní údaje kupujícího pro výše uvedené účely v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa a nepovinně vyplňovanými údaji v rozsahu telefonní číslo a adresa.

Souhlas s vyhodnocováním nákupního chování pro lepší zákaznickou zkušenost (behaviorální marketing)

1. Vyznačením příslušného zaškrtávacího pole v rozhraní webové stránky na internetové adrese https://www.dumknihy.cz/ uděluje kupující souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, a nepovinně vyplňovanými údaji v rozsahu telefonní číslo a adresa a dále také se zpracováním údajů týkajících se provedených nákupů, poskytnutých slev apod. za účelem individuálního marketingu s cílem zobrazovat relevantní reklamu ve správný čas a na správném místě konkrétnímu kupujícímu dle jeho zákaznického chování.

Poskytnutí výše uvedených souhlasů je dobrovolné a lze jej kdykoli odvolat. Souhlas s behaviorálním marketingem je poskytován na dobu 10 let ode dne jeho udělení. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení je poskytován do odvolání.

2. Kupující rovněž uzavřením kupní smlouvy bere na vědomí, že prodávající je oprávněn zpracovávat osobní údaje kupujícího i bez jeho souhlasu v souladu a pro účely stanovené v § 5 odst. 2 Zákona o ochraně osobních údajů. Osobní údaje získané od kupujícího slouží výhradně pro potřeby prodávajícího, který se zavazuje osobní údaje chránit a neposkytovat třetím osobám, není-li dále stanoveno jinak.

3. Osobní údaje budou zpřístupněny pouze prodávajícímu a pouze jeho oprávněným zaměstnancům, obchodním zástupcům a smluvním partnerům, kteří zajišťují pro prodávajícího splnění závazků z kupních smluv (např. dopravcům), a to pouze v omezené míře umožňující řádné plnění kupních smluv.

4. Kupující má právo kdykoli požádat prodávajícího o informaci, jakým způsobem jsou jeho osobní údaje zpracovávány a prodávající je povinen mu tuto informaci bez zbytečného odkladu sdělit. Kupující má právo se obrátit na prodávajícího, pokud se domnívá, že jeho osobní údaje jsou zpracovány v rozporu se Zákonem o ochraně osobních údajů či s ochranou jeho soukromého a osobního života, a žádat prodávajícího o vysvětlení či nápravu; zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může zejména požadovat blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Další případná zvláštní práva kupujícího zde nezmíněná upravuje ustanovení § 21 Zákona o ochraně osobních údajů.

5. Osobní údaje může kupující kdykoli aktualizovat, a to zasláním aktuálních osobních údajů e- mailem na adresu eshop@kanzelsberger.cz. Svůj souhlas s výše uvedeným zpracováním osobních údajů je kupující oprávněn kdykoli odvolat zasláním e-mailové zprávy na adresu eshop@kanzelsberger.cz


Staré noty
nepatří do sběru!

Vykupujeme antikvární
hudebniny.

Recenze

Všechny recenze

59 prodejen po celé České republice,

ve kterých si můžete vyzvednout knihy z našeho e-shopu


Přihlášení

Zapomněli jste?

Neplatná kombinace jména a hesla.