Edice "Právní instituty"

Nabídka knih edice Právní instituty

dostupnost neznámá

390 Kč

Restorativní justice je konceptem, hnutím a moderní vizí trestněprávní politiky, která říká, že...

Bytové družstevnictví

DVOŘÁK Tomáš

dostupnost neznámá

590 Kč

Publikace se zabývá aktuální problematikou bytového družstevnictví v kontextu celého jeho...

Deliktní právo

HRÁDEK Jiří, TICHÝ Luboš

dostupnost neznámá

790 Kč

Publikace se zabývá problematikou deliktní odpovědnosti za škodu. Je první komplexní analýzou...

Dovolání

SVOBODA Karel, TRNĚNÁ Klára

dostupnost neznámá

390 Kč

Většinu dovolání podaných v civilním řízení Nejvyšší soud odmítne proto, že neobsahují dostatečné...

dostupnost neznámá

450 Kč

Publikace má povahu příručky pro právní teorii a praxi. Zaměřuje se na analýzu možností, které při...

dostupnost neznámá

290 Kč

Postavení členů představenstva akciové společnosti a jejich povinnosti vůči společnosti patří mezi...

dostupnost neznámá

390 Kč

Mezinárodní trestní soud (MTS) oslavil v roce 2017 své 15. narozeniny. Předkládaný titul je prvním...

Nesporná řízení II

SVOBODA Karel

dostupnost neznámá

550 Kč

Druhý díl monografie se zabývá výkladem řízení ve věcech péče soudu o nezletilé (§ 466 až 491 ZŘS)...

Nesporná řízení III

SVOBODA Karel

dostupnost neznámá

450 Kč

Třetí díl monografie završuje trilogii věnovanou procedurám, které jsou upraveny v zákoně č....

dostupnost neznámá

190 Kč

Středobodem zájmu autora je problematika věcněprávních změn souvisejících se znovuzavedením...

dostupnost neznámá

390 Kč

Problematika profesní odpovědnosti je v dnešní době čím dál častěji zmiňována, a to nejen v oblasti...

Opatření obecné povahy v teorii a praxi

BAHÝLOVÁ Lenka, HEJČ David

dostupnost neznámá

490 Kč

Jde o první publikaci na českém trhu, která nabízí ucelené zpracování právního institutu opatření...

dostupnost neznámá

490 Kč

Porušení závazkového práva jako nekalá obchodní praktika nebo nekalá soutěž.
Publikace se zabývá...

dostupnost neznámá

790 Kč

Publikace se zaměřuje na jednu z klíčových oblastí smluvní obchodní praxe, totiž porušení smlouvy a...

Procesněprávní vztah

COUFALÍK Petr

dostupnost neznámá

390 Kč

Předkládaná publikace je po velmi dlouhé době ucelenou monografií, která se dopodrobna zabývá...

dostupnost neznámá

290 Kč

Publikace je první ucelenou prací u nás, která podrobně zkoumá stejnojmenný právní institut....

dostupnost neznámá

390 Kč

Publikace představuje doktrínu angloamerického původu nazývanou nejčastěji jako „piercing the...

dostupnost neznámá

490 Kč

Publikace nabízí systematický pohled na předběžná opatření podle OSŘ a ZŘS. Je jedinou českou...

dostupnost neznámá

390 Kč

Publikace přináší komplexní analýzu právní úpravy přechodu práv a povinností z pracovněprávních...

dostupnost neznámá

390 Kč

Občanský zákoník č. 89/2012 Sb. přinesl řadu zásadních změn mimo jiné i v úpravě rodinného práva....

dostupnost neznámá

490 Kč

Publikace se věnuje v České republice dosud nezpracovanému tématu ochrany veřejného zájmu v...

1 2 >


Staré noty
nepatří do sběru!

Vykupujeme antikvární
hudebniny.

Recenze

Všechny recenze

Knižní novinky e-mailem

66 prodejen po celé České republice,

ve kterých si můžete vyzvednout knihy z našeho e-shopu


Přihlášení

Zapomněli jste?

Neplatná kombinace jména a hesla.